Paweł Waleczek

pawel@thisismyasterisk.org
GitHub
facebook.com/pawel.waleczek
@pwaleczek
linkedin

© 2015, Paweł Waleczek